1933. aasta suvel devalveeris Riigikogu Eesti krooni 35% võrra. Sellega tehti lõpp suurele majanduspoliitilisele valearvestusele ja viidi krooni kurss vastavusse riigi tegeliku majandusliku olukorraga. Krooni devalveerimise tõttu süüdistati toonast Riigikogu esimeest Jaan Tõnissoni, nagu soovinuks ta selle otsusega oma isiklikke võlgasid korstnasse kirjutada. Härras- ja riigimees ütles seepeale, et tal pole võlgade maksmisega raskusi, sest tal on suured maavaldused ja aias 700 õunapuud.

Osa neist õunapuudest õitseb ja kannab vilja praegugi – üle saja aasta pärast istutamist.