Kui tundub, et internet on aeglane, tehke kiirusetest, olles testi hetkel oma koduses WiFi võrgus, mida jagab 4G-ruuter. Testi saab teha brauseris aadressil speedtest.net.
WiFi võrgu kiiruse langus on põhjustatud eelkõige nõrgast signaalist.
Kui ühendus tundub töötavat, aga internet kodus n-ö hakib, tuleb esmalt arvesse võtta, et kõik maailma serverid on hetkel varasemaga võrreldes mitu korda suurema koormuse all.

Edasi lugemiseks: