Samasugune uskumus saju asjus on ka lätlastel ja sakslastel.

Oma nime on tähtpäev aga saanud ristiusu legendi järgi, et sel päeval hukati Rooma keisri Hadrianuse käsul märtritena seitse venda.