Olmejäätmete kogus, mis jõuab reoveepuhastisse, on muret tekitavalt suur. Kanalisatsiooni visatud olmejäätmed aga tekitavad torustikes ummistusi, mille likvideerimine on kulukas ja tülikas.

“Suve teises pooles, kui algab hoidiste tegemise aeg, suureneb hüppeliselt olmejäätmete kogus kanalisatsioonis. Peetakse normaalseks, et biolagunevad materjalid, nagu kasutuskõlbmatud tomatid ja kurgid, marjade varred, puuviljade koored jms võib visata WC-potti,” kurdab Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht Pille Aarma.