Permakultuuri järgivas taimekasvatuses püütakse arvestada looduses toimivaid mustreid ning rajada aed ja hooldada seda nii, et see suudaks toimida pikka aega. Üks olulisemaid tahke on mulla eest hoolitsemine ja selles leiduvate toitainete ringluses hoidmine. Permakultuuri viljelejateks võivad end nimetada nii need, kes kasvatavad taimi rõdul konteineris, kui ka väiketalunikud, kel on mõnehektariline põllumaa.