„Toetusi jagatakse juba neljandat aastat ning on hea meel tõdeda, et toetuse abil on korda saanud ligi 50 hoone katused,“ ütles Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Kais Matteus. „Taotlusvooru populaarsus näitab, et ajaloolisi taluhooneid hinnatakse nii elumaja kui ka suvekoduna üha enam. Huvi taluarhitektuuri vastu on suur ning on palju omanikke, kes väärtustavad hoonete ajalugu soovides neid korrastada just traditsioonilisel viisil traditsioonilisi materjale kasutades. Toetusega saame ettevõtlikke omanikke abistada, et säiliks meile kõigile oluline omanäoline ja väärtuslik maa-arhitektuuri pärand.“

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetatakse rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või teiste uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma vahemikku 5000-10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt 50%.

Taotlusvoor avatakse 14. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 4. märts 2022. Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Toetuste menetlemise infosüsteemis, kuhu saab sisse logida ID-kaardiga ja mobiili ID-ga. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2022.

Rohkem infot taotlusvooru kohta www.muinsuskaitseamet.ee/taluarhitektuuri-toetus