„Kahjuks on Eestis väga palju koeri ja kasse, kes on marutaudi vastu vaktsineerimata. Täna pole marutaud meil levinud, kuid see olukord võib väga kergelt muutuda, “ selgitas Hakmann. Marutaud võib kergesti levida kaugete vahemaade taha vaktsineerimata lemmikloomaga, kes liigub inimesega kaasa ühest riigist teise.

Maailmas sureb marutaudi iga päev sadu inimesi, valdav osa neist lapsed. Neist ligi 95%-l juhtudest saadakse nakkus koeralt. Eesti on olnud tänu kestvatele tõrjemeetmetele juba kümnendi marutaudivaba maa, kuid see raske haigus ohustab meid pidevalt.

Sõjaga seoses leevendati nõudeid

Seoses sõjaga leevendas PTA veterinaarnõudeid Ukrainast Eestisse saabuvate põgenikega ning Venemaalt naasvatele Euroopa Liidu kodanikega kaasas olevatele lemmikloomadele. Leevendatud tingimused kehtivad ainult siis, kui lemmikloomaomanik on teavitanud liikumisest PTAd ja Maksu- ja Tolliametit. Leevendused tehti selleks, et aidata Ukrainast põgenevaid lemmikloomaomanikke ning ELi kodanikke, kes turvalisuse huvides soovivad lemmiklooma hülgamata Venemaalt lahkuda.

Nii Ukrainas kui ka Venemaal on marutaud väga laialt levinud, põhjustades igal aastal tuhandete loomade hukkumist ning üksikjuhtumitena ka inimeste surma. „Kuna soovime sõja tõttu kannatavaid loomi ning nende omanikke aidata, peame arvestama, et käesoleval ajal kaasneb selliste loomade Eestisse jõudmisega marutaudi nakatumise riski mõõdukas tõus,” ütles Hakmann.

PTA koostöös loomaarstidega teeb kõik, et kaasnevaid riske maandada, aidates põgenike loomi identifitseerida, vaktsineerida ning korda teha dokumentatsioon. Samuti kontrollitakse üle saabuvate loomade terviseseisund ning antakse omanikele käitumisjuhised haigusriskide vähendamiseks.

Tungiv soovitus vaktsineerida koerad ja kassid

„Kutsume kõiki Eesti lemmikloomaomanikke panustama sõja tõttu kannatavate loomade abistamiseks ning meie oma lemmikloomapopulatsiooni tervisliku seisundi hoidmiseks. Palume lemmikloomaomanikel vaadata üle, kas nende koer ja kass on viimase kahe aasta jooksul vaktsineeritud marutaudi vastu. Juhul, kui regulaarne marutaudivastane vaktsineerimine on jäänud tegemata, palume pöörduda esimesel võimalusel loomaarsti poole,“ kutsub Hakmann inimesi oma lemmikuid vaktsineerima.

Lemmikloomi saab marutaudi vastu vaktsineerida loomakliinikutes või erapraksise põhimõttel töötavate loomaarstide juures. „Samuti vaktsineerivad riikliku loomatauditõrje programmi käigus Põllumajandus- ja Toiduametiga lepingulises suhtes olevad veterinaararstid,“ kirjeldas Hakmann vaktsineerimisvõimalusi.

Rohkem infot lemmikloomade vaktsineerimise ja marutaudi kohta leiab marutaud.ee.

Jaga
Kommentaarid