Taimeliikide poolest mitmekesine ning õiterohke õuemuru või tagaaed aitab niidutaimedele pakkuda hädavajalikku kasvukohta ning niiduputukatele toitumis- ja pesapaika. Sobiva hoolduse korral saab iga aed olla koduks, elutähtsaks levikukoridoriks või hüppelauaks meie paljudele väikestele kaasteelistele.