Ja imet ta teeb, eriti soodustab luude kokku kasvamist. Olen näinud, kuidas ühel üle kaheksakümnesel Võrumaa naisel paranes neid marju süües puusaluumurd ja vahel jukerdama kippuv mälugi lõi selgeks.