Muinsuskaitseameti aastaauhindade põhikategooriad, kuhu tunnustusettepanekuid oodatakse on:

hästi restaureeritud ehitis,

  • hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis,

  • hästi restaureeritud interjöör,

  • uus ajaloolises keskkonnas,

  • aasta leid,

  • aasta tegu,

  • pärandi tutvustaja,

  • pärandihoidja,

  • parim uurija,

  • parim restauraator.

Lisaks antakse välja hea koostööpartneri auhind ning elutöö ja Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja auhinnad.

Mullune hästi restaureeritud mälestise laureaat: Tori Hobusekasvanduse hoonete kompleksi restaureerimine.

2022. aastal antakse ühekordselt välja ka eripreemiad muinsuskaitsealade kultuuriväärtuslikkuse esiletõstmiseks.

„Eestis on 12 muinsuskaitseala: Tallinnas, Valgas, Tartus, Pärnus, Võrus, Paides, Viljandis, Kuressaares, Rakveres, Haapsalus, Lihulas ja Rebalas. Kõik need on võluvad naabruskonnad, kus toimetavad nii ettevõtted kui elanikud, koolid kui kohvikud. Muinsuskaitsealad pole ainult turismimagnetid, siin on iga päev kellegi kodu, kellegi töökoht või klassiruum,“ ütleb Liisa Pakosta.

„Muinsuskaitseala on keskkond, kus naabri ilus uks tõstab kogu tänava väärtust. Kui keegi on midagi muinsuskaitsealal õnnestunult teinud, siis teeb see paljudele rõõmu ja muudab päeva paremaks, samas kipuvad terve ala väärtust kokku andvad detailid jääma rambivalgusest välja. Seekord tahame eraldi tähelepanu pöörata ka argisema kiitmiseks ja esiletõstmiseks. Muinsuskaitseala on üle aegade elanud tänu headele naabritele, hoolivatele ettevõtetele ning vanas ja väärikas keskkonnas õpetuse andjatele. Et saaksime suurepäraseid näiteid esile tuua, kutsume kõiki muinsuskaitsealade elanikke ja organisatsioone häid tegijaid leidma ja nendest teada andma!“ teeb Pakosta üleskutse.

Muinsuskaitsealade eripreemiatele saab kandidaate esitada 14 kategoorias: muinsuskaitseala elavdav lisandus, autentselt säilitatud ja hästi hooldatud hoone, autentselt säilitatud ja hästi hooldatud interjöör, hästi restaureeritud detail või hoone osa, hästi taastatud abihoone, hästi taastatud piirdeaed, traditsioone hoidev hoov, hästi korrastatud haljasala, kohatunnetust loov taastatud tee, muinsuskaitseala ehitustraditsioonide hoidja, muinsuskaitseala väärindav ettevõtja, muinsuskaitseala väärindav MTÜ, muinsuskaitseala väärtuseid inspireerivalt õppetegevusse lõimiv haridusasutus ning muinsuskaitseala uus algatus ja selle looja.

Auhinnasaajad valib välja hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad ekspertnõukogude esindajad, valdkonna spetsialistid ja Muinsuskaitseameti töötajad. Laureaadid kuulutatakse välja novembris toimuval tänusündmusel.

Kandidaate saab esitada kuni 16. oktoobrini 2022 siin. Statuudi, kategooriate, hindamiskomisjoni koosseisu ja varasemate aastate konkursside materjalidega saab lähemalt tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel.