„Eesti taluarhitektuur on eriline ja vajab tähelepanu ning hoidmist. Kõige jätkusuutlikum viis ajaloolist hoonet hoida on seda kasutada ning hooldada või restaureerida traditsioonilisel moel, et säiliks nii hoonete omapärane ilme kui püsiks elusana ka töövõtted. Taluarhitektuuri toetus on abiks teadlikule omanikule, kes on valinud taluelamu enda elukeskkonnaks ning soovib seda hoonet väärtustavalt korrastada,“ sõnas Nork.

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetatakse rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või teiste uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma vahemikku 5000-10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt 50%.

Taotlusvoor avaneb 13. veebruaril 2023 ning taotluste esitamise tähtaeg on 10. märts 2023. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. detsember 2023.

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Toetuste menetlemise infosüsteemis, kuhu saab sisse logida ID-kaardiga ja mobiili ID-ga.

Rohkem infot taotlusvooru kohta saab lugeda Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Jaga
Kommentaarid