Vastab HUGO.legali jurist Ülle Aliorg: „Tiigi kavandamine ei tohiks kahjustada olemasolevaid loodusväärtusi ja tiik peaks olema ohutus kauguses olemasolevatest maa-alustest telefoni- ja elektrikaablitest, veetorustikest ja õhuliinidest.

Tiigi rajamisest tuleb teavitada kohalikku omavalitsust, kellelt saab ka vajalikku infot maa-aluste veetrasside, tehnovõrkude ja -rajatiste kohta.

Kaitstavatel aladel tuleb informeerida ka keskkonnaametit, kellelt saab teavet ka kavandatava tiigi alal olevate loodusväärtuste kohta.

Tiigi rajamise kavandamisel toon välja 3 olulist tegevust:

Jaga
Kommentaarid