Liigniiskust on võimalik vältida õige istutusseguga – muld peab olema vett läbi laskev ja kergelt happeline ning poti põhjas peab kindlasti olema piisavalt sõmerat drenaažimaterjali, samuti avad, mille kaudu liigne kastmisvesi saaks välja voolata. Vajaliku niiskuse säilitamiseks on hea muld, millesse on segatud kuni veerandi võrra perliiti.