Kuna meil leidub palju vanu laudvoodriga ülelöödud maju, siis hoiab osa tootjaid oma tooteportfellis seniajani ka selliseid profiile, mida kasutati nõukogude ajal ja ka esimese Eesti Vabariigi ajal. Just need viimased, mida on keeruline saagida, võivad renoveerijatele muret teha, sest täpselt samasugust enam ei leia ja uuena on samaväärset raske toota. Päris uued profiilivariandid tulid kasutusele ehk kümmekond aastat tagasi ja neid lisandub turule pidevalt.