Hotellitube sisustades arvesta eri putukaliikide vajadusi.

Vaja läheb

· lehtpuumaterjali – nii oksi kui ka halge

· käbisid

· põhku ja pilliroogu

· väiksemaid kive

· kärgtelliseid

· potikilde, vanu drenaažitorusid, katusekive

· kinnitusvahendeid – jänesevõrku, naelu, traati jms

Hangi hotelli karkassiks mõni vana puukast või tee see lauamaterjalist ise. Hotelli kuju ei ole oluline.

Tee karkassi sisse mitmeid „tube“ ja hakka neid varutud materjaliga loominguliselt täitma. Kuna hotelli võiksid kolida eri liigid, peaks tubade kujundus ja sisutus olema mitmekesine. Üks eelistab kiviklibu vahel redutada, teine vallutab pillirooga täidetud plekkpurgid, kolmandale jälle meeldivad puidusse puuritud augud. Selleks et hotelli sisu karkassist välja ei pudeneks, võid ehitise võrguga üle lüüa.

Valmis hotell säti veidi silma alt ära. Põõsaste vahele või niidutaimede keskele, mitte keset niidetud muruplatsi täispäikesesse. Ära heida meelt, kui putukarahvas kohe hotelli sisse ei koli. Varem või hiljem juhtub see niikuinii.