Milleks puud lõigata?

Kui rääkida põlispuudest, siis arboristi sõnul on peamine põhjus suurte puude lõikamiseks potentsiaalse ohu ennetamine inimesele või varale. „Kui puu harudele peale vaadates on näha, et need on muutunud liiga raskeks ja võivad murduda, siis tasub neid kergemaks lõigata, et murdumist ennetada. Loomulikult peab pärast sellist lõikust säilima puu loomulik kuju ja lõikus peab olema nii puusõbralik kui võimalik. Latvade tagasi lõikamine on põhjendatud aga ainult siis, kui puu halb seisukord nõuab võra vähendamist, sellega vähendame purjepinda ja pinget puu nõrgemale kohale, milleks on näiteks nõrk harunemine või suured õõnsused puus,“ soovitas Varm.