„Koduaeda sobiks kohati vanad, aga samamoodi meie aretatud uued sordid,“ ütleb Kahu. „Meie aretussuund on minna üle maheviljelusele. Kui algul oli sordiaretuse põhieesmärk külma- ja haiguskindlus, mis on ka praegu muidugi oluline, siis varem oli suurem rõhk saagikusel. Nüüd pöörame esmajärjekorras tähelepanu sellele, et sordid sobiksid maheviljeluse või keskkonnasäästliku kasvatuse jaoks. Järgmisena tuleb kvaliteet ja saagikuse osa jääb natuke tagaplaanile.“

Kas lõigata ploomi- ja kirsipuid varakevadel või suvel? Siit saad vastuse!