„Eesti taluarhitektuur on oluline osa meie pärandist, mis väärib hoidmist. Traditsioonilisel moel hooneid restaureerides säilivad lisaks hoonete hoidmist väärivale välisilmele ka ajaloolised töövõtted,“ ütles hindamiskomisjoni esimees, Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja asetäitja Peeter Nork. „Eesti väärtusliku taluarhitektuuri toetuse abil on korda saanud juba rohkem kui 90 omanäolise taluhoone katused. Ootame ka sellel aastal toetust taotlema omanikke, kes hindavad kõrgelt seda osa meie pärandist ja soovivad anda oma osa selle säilimisse,“ ütles Nork.

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetatakse rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või teiste uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma vahemikku 5000-10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt 50%.

Taotlusvoor avaneb 19. veebruaril 2024 ning taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2024. Taotlusvooru tegevuste ning kulude abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2024 – 31. detsember 2024.

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Toetuste menetlemise infosüsteemis, kuhu saab sisse logida ID-kaardiga ja mobiili ID-ga.

Rohkem infot taotlusvooru kohta saab lugeda Muinsuskaitseameti kodulehelt.