Nõuded on olulised selleks, et Eestisse ei jõuaks taimehaigused ega -kahjustajad, mis võivad ohustada meie loodust ja keskkonda.

ELi välistest riikidest (kaasa arvatud Ühendkuningriigist) Eestisse saadetud seemned läbivad samaväärsuse ja taimetervise kontrolli. Enne ostu sooritamist tuleb veenduda ja küsida, kas toote pakkuja varustab tellitavad seemned fütosanitaarsertifikaadiga ehk taimetervise nõuetekohasust tõendava dokumendiga.

ELi riikidest tellitud seemnetele fütosanitaarsertifikaadi nõuet pole, sest liikmesriigis turustatav seeme on toodetud ja kontrollitud sarnaste nõuete alusel.

„Fütosanitaarsertifikaat on taimetervisenõuete kohasust tõendav dokument, mida väljastab päritoluriigi pädev asutus juhul, kui kaup vastab sihtriigis kehtivatele taimetervisenõuetele, st kaup on ohutu ning sellel puuduvad sihtriigi jaoks ohtlikud taimekahjustajad,“ kommenteerib Põllumajandus- ja Toiduameti piirikontrolli osakonna juhtivspetsialist Olga Junus.

Seemnete tellimisel ELi välistest riikidest on oluline teada, kas riik on tunnistatud Euroopa Liidu kontrollisüsteemiga samaväärseks, sest seemneid tohib importida ainult samaväärsetest riikidest, mille nimekirja leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

ELi välisest riigist e-kaubanduse kaudu tellitud seemned kontrollitakse posti teeninduskeskuses enne tolliformaalsuse läbiviimist ja tellijale kätte toimetamist. „Läbiviidud kontrolltoimingute eest tuleb saadetise saajal, kaasa arvatud eraisikutel, iga kontrollitud saadetise eest tasuda taimetervise järelevalvetasu,“ lausub juhtivspetsialist.

Taimetervisenõuete eesmärk on vältida taimehaiguste ja -kahjurite levikut nii Eestis kui ka Euroopa Liidus laiemalt. Taimekahjurite ja taimehaiguste kolde likvideerimisega kaasnevad lisakulud, kuid tõrjemeetmed ei pruugi anda soovitud tulemust.