50%:

1) tsefuroksiim (antibakteriaalne ravim);

2) sumatriptaan (migreeniravim);

3) mirtasapiin (depressiooniravim);

4) venlafaksiin (depressiooniravim);

5) efavirens (antiretroviirusravim).

75%:

nitrendipiin (kõrgvererõhutõve ravim).

100%:

1) anastrosool (rinnavähiravim);

2) kvetiapiin (psühhoosiravim).

Kõrgem soodusmäär laieneb järgmistele seni 50% soodustusega või soodustuseta ravimitele:

-        metüülpolüetüleenglükool-beetaepoetiin (MIRCERA), väljakirjutamise tingimus 100% soodustuse korral: kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia raviks, ravimi väljakirjutamise õigus nefroloogil;

-        sitagliptiin (JANUVIA), väljakirjutamise tingimus 75% soodustuse korral: II tüüpi diabeedi kolmikravis kombinatsioonis metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. aasta II tüüpi diabeedi ravijuhisele;

-        alendroonhappe ja kolekaltsiferooli kombinatsioonravim (FOSAVANCE), väljakirjutamise tingimus 75% soodustuse korral: raske osteoporoos (lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna, esinenud patoloogilise murd), ravimi esmase väljakirjutamise õigus reumatoloogil ja ortopeedil.

-        esetimiib (EZETROL), väljakirjutamise tingimus 75% soodustuse korral: müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l või suurem, ravimi esmase väljakirjutamise õigus endokrinoloogil ja kardioloogil. Esetimiibi 75% soodustus ei jõustu alates 1. oktoobrist 2008, kuna hinnakokkuleppele pole jõutud;

-        amitriptüliini ja nortriptüliini sisaldavad ravimid, väljakirjutamise tingimus 75% soodustuse korral: krooniline neuropaatiline valu.

Ülalnimetatud toimeaineid sisaldavad ravimeid teistelt ravimitootjatelt on turustatud ja soodustatud ka varem.

Piirhinnad kehtestatakse järgmiste toimeainete gruppides:

Tulenevalt uute ravimite lisandumisest soodusravimite loetellu või ravimihindade langemisest kehtestatakse esmakordselt või muudetakse alates 1. oktoobrist piirhindasid järgmiste ravimite gruppides:

1) anastrosool (rinnavähiravimid);

2) nitrendipiin (kõrgvererõhutõve ravimid);

3) enalapriil (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravimid);

4) kvetiapiin (psühhoosiravimid);

5) raud (aneemiaravimid).

Piirhinnad muutuvad seoses uute ravimite turuletulekuga. Kui soodusravimite loetellu varem kantud ravimite hinnad ei lange, võib kindla tootenimega ravimit eelistavate patsientide  jaoks omaosalus mõnevõrra suureneda. Soovitame inimestel konsulteerida oma arstiga, milline ravim oleks neile sobivaim. Kui arst on retsepti välja kirjutanud toimeaine järgi (mitte konkreetse tootja ravimi nimetusega), saab apteeker patsiendile sama toimeainega odavamaid ravimeid soovitada.

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 22 ravimipakendit:

ACETYLCYSTEIN NYCOMED 100 MG graanulid lahuse valmistamiseks 100 mg N20; CIPRAMIL 10 MG tablett 10 mg N14; CIPRAMIL 10 MG tablett 10 mg N28; DAKTARIN kreem 2%/g 15 g; DAKTARIN kreem 2%/g 30 g DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO modifitseeritud tablett 150 mg N10; DIFLUCAN 50 MG kapsel 50 mg N7; DIMEDROL tablett 50 mg tablett N10; FOSAVANCE 70 mg/70 mcg tablett N2; KLIMONORM tablett 2 mg N9/0,15 mg+2 mg N12; MINIDIAB tablett 5 mg N30; MOTILIUM tablett 10 mg N30; NORCOLUT tablett 5 mg N20; PARLODEL tablett 2,5 mg N30; PAROXAT kaetud tablett 20 mg N30; SPARTOCINE peroraalse lahuse graanulid 105 mg N30; ULCEX EC kapsel 20 mg N14; VOLMAX prolongeeritud tablett 4 mg N14; ISOPTIN RETARD retardtablett 240 mg N20; PERMAX tablett 0,05 mg N100; PERMAX tablett 0,25 mg N30; PERMAX tablett 1 mg N30.

Nimetatud ravimite väljaarvamine loetelust ei halvenda ega kitsenda ravimivalikut - sama toimeaine või toimega ravimid jäävad endiselt soodushinnaga turule.