Seleeni tuleks rohkem uurida

- Soome teadlaste pikaajalised uuringud näitavad, et organismi normaalseks funktsioneerimiseks peaks seleeni (Se) keskmine sisaldus vereseerumis olema 100 (80-120) µg/l.

- Soomes alustati süstemaatiliste seleeniuuringutega inimorganismis (seerumis) juba 1970. aastatel. Täheldati, et elanikkonna vereseerumi seleenisisaldus oli keskmiselt 50-60 µg/l, mis näitas selgelt, et elanikkonnal on selle mineraalaine defitsiit.

- 1980. aastatel hakati Soomes tegelema põllumajandussaaduste rikastamisega seleeniga - väetama seleeniga põlde.

- Eestis hakati 1990. aastast seleenialaseid uuringuid tegema koostöös Kuopio Ülikooliga, kusjuures esimesed uuringugrupid olid naised enne ja pärast sünnitust. Nende seleenitase oli vaid 30-58 μg/l.

- Aastatel 1993-2001 uuriti Eestis erinevaid elanikkonna rühmi koostöös TTÜ ja TÜ teadlastega. Kokku uuriti 404 inimest. Se sisaldus kõikus 26-116 µg/l vahel. Analüüsid tegi TTÜ koostöös Kuopio Ülikooliga ja TÜ koostöös Helsingi Ülikooli Rahvatervise Instituudiga. Uuringute põhjal järeldasime, et Eesti elanikkonnal on Se tase seerumis võrreldav tasemega, mis oli Soomes enne 1980. aastat, kui põllumajanduses alustati  väetamistsükliga. 404 uuritava puhul oli Se vahemikus 26-116 μg/l, keskmine 75 µg/l. Se normaalne tase vereseerumis on 87-126 µg/l .

- Üks tähtsaimaid uuringuid selles vallas oli 2006. aasta koostöö Taani firma Pharma Nordi ja Tallinna Merelahe PAK-iga, mille raames määrati 100 inimesel Se sisaldus. See oli keskmiselt 60- 68 µg/l.

- 2008. aastal uuringuid jätkati. Tänini on uuritud ligi 200 inimest, nii terveid kui haigeid. Se sisalduse tase on ikkagi madal -  tervetel 60-90 µg/l. Suvel võetud proovide puhul oli tulemus parem, ilmselt söödi sel ajal mitmekesisemat toitu.

Arvan, et see toit, mida Eestis sööme, on ikkagi seleenivaene ning uuringuid tuleks jätkata-tõhustada. Soovitan süüa sibulat, küüslauku, rohelist salatit, kapsast, jahutooteid.

Paraku pole meil täpselt teada seleenisisaldus neis toiduainetes. Soomes on asi korras - jälgitakse Se taset nii inimorganismis kui ka toiduainetes. Väetamisega tagatakse seleeni normaalne tase mullas ning vajadusel tarvitatakse ka seleenipreparaate toidulisandina.

ANU VIITAK,  Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur

Targu talita