Tõepoolest on Eesti rannikualadel ja saartel orgaanilise väetisena kasutatud põisadrut (Fucus vesiculosus), mille kuivaine on suhteliselt taimetoiteelementide rikas.

Kuna adru laguneb mere ääres võrdlemisi kiiresti ja sellega kaasnev toiteelementide kadu on nimetamisväärne, tuleks sügistormidega väljauhutud adru enne püsivate külmade saabumist põlluserva vedada ning virnastada.

Pärast sulamist ja mõnenädalast käärimist kevadel võib selle laiali laotada ning sisse künda. See on suurepärane sõnniku asendaja. Adru laguneb mullas kiiresti, selles sisalduvad toiteelemendid muutuvad taimedele kergesti omastatavaks.