• Pistikuid ei ole hea võtta talvel puhkavatelt taimedelt, need juurduvad halvasti või üldse mitte.

  • Pistikud tuleks võtta tervetelt ja tugevatelt emataimedelt. Sellistelt taimedelt võetud pistikud juurduvad märksa paremini, kui haigetelt ja kiduratelt taimedelt võetud, välja arvatud erandjuhud, kui kiduralt taimelt võetud pistik on ainus võimalus taime päästa.