Kõige kiiremini idaneb karjamaa raihein, mille tõusmed ilmuvad mullast välja keskmiselt 7–10 päeva jooksul. Punase aruheina idanemine võtab aega umbes 14, aasnurmikal 20–30 päeva.

Selleks et muru ühtlaselt tärkaks, peab muld kõigi 30 päeva jooksul olema vähemalt külvisügavuselt püsivalt niiske. Vihmasel ajal pole muret, aga kui on kuiv, peab aiaomanik olema hoolas kastma.

Mulla niiskust on lihtne hinnata: kui torkate näpu mulda, peab niiskus olema tunda.

Kaks põhilist viga

Murukülvide kastmisel tehakse põhiliselt kaks viga: kastetakse liialt vähe või ebaühtlaselt.

Esimesel juhul seeme ei märgu piisavalt ega hakka idanema. Teisel juhul tärkab muru ebaühtlaselt, külvatud pind on täis rohelisi “saarekesi”, mida ümbritseb must maa mõne harva tõusmega.

Selliseid õnnetuid murulappe võib põuastel suvedel näha paljudes äsja rajatud koduaedades. Kuigi tihti arvatakse, et põhjuseks on kehv seeme, on see hoopis ehe näide sellest, et kastmisvett ei ole piisavalt igale poole jagunud.

Kuivas mullas vihma ootamas

Kui hakkate kuival perioodil muru rajama, siis kaaluge esmalt, kas teile on ikka jõukohane kasta kogu külvatud pinda sellisel määral, et seemnetel oleks idanemiseks vajalikku niiskust.

Juhul kui te seda ei suuda või kahtlete, võiks kastmisest üldse loobuda. Kuivas mullas ei juhtu seemnetega midagi ja sajuperioodi saabudes hakkavad need idanema. On olnud juhuseid, kus maikuus külvatud seeme on idanenud alles augustis, kui saabus suve esimene tõsisem vihmaperiood. Muide, muru tärkas seejuures väga ühtlaselt!

Aga on ka ohte. Sellised külvid võivad enne muru tärkamist umbrohtuda. Tärganud umbrohtu saab hävitada herbitsiidiga (nt Starane) pritsides või vikatiga niites.

Tärkamata külve võib kahjustada ka tugev tuul, mis kannab kergema mulla korral muruseemne minema. Tuulega võidelda on raske, kuid mingil määral aitab see, kui muld külvi järel rulliga parajalt tihendada.

Kulude vähendamiseks ja parema tulemuse saamiseks katsuge muru külvata vahetult enne vihmaperioodi algust. Maa harige varem valmis, kuid külv tehke siis, kui on ette näha pikemaid sadusid. Praktika on näidanud, et nii saab igati korraliku muru.

Las vihm kastab

Siiski tasub siingi meeles pidada, et kui muru ei ole pärast vihmasid veel tärganud, tuleb seda kasta, et säilitada mullas olevat niiskust. Vastasel korral võivad idanema hakanud seemned kuivada ja külv ikaldub.

Tärganud muru on tundlik niiskuse­puuduse suhtes. Nõrgalt arenenud juure­kava tõttu ei saa noored taimed vett kuigi sügavalt kätte. Seetõttu tuleb noort muru kasta mitu korda nädalas,
andes iga kord maapinnale 10 mm vett ehk 10 l/m². Pärast kastmist peab muld olema 5–6 cm sügavuselt niiske.

Soojas mullas tärkab rutem

Muruseemne idanemine ei sõltu ainult mullas olevast niiskusest. Tähtis on, et muld oleks ka piisavalt soe. Seeme idaneb kõige kiiremini siis, kui mullas on sooja 15° ja rohkem, siis tärkab külv 10–21 päeva pärast.

Jahedamas mullas idanemise aeg pikeneb. Katse on näidanud, et 8° juures idaneb seeme ligi kaks korda aeglasemalt kui 15° juures. Jahe muld aprillis ja mai esimesel poolel on peamine põhjus, miks muru tärkamine venib.