Fotol on punalutikas, kes elab sageli seltsingutena. Eriti silmatorkav on see kevadel talvituskohtadest väljatulekul ja muidugi ka sügisel sobivatesse talvituskohtadesse minekul. Ka pulmamängude ajal koguneb neid hulgaliselt kokku ning keegi ikka kellegi leiab.

See liik pidi eelistama tõesti pärnasid. On põhiliselt taimtoiduline, toitudes pärnade jt seemnetel, kuid ei põlga ka ära teisi putukaid, on oma saagiks võtnud isegi liigikaaslasi.

Ilma tiibadeta isendid on kas alles vastsed või neidised (arengustaadium enne valmikuks saamist). Valmikud on sagedamini lühitiivalised.

Viimastel aastatel on ta meil muutunud arvukaks. Tõenäoliselt on seda soodustanud sobiv ilmastik (soojenev kliima).

Usun, et temaga koos pole üldsegi hull elada. Seni aiataimede jm kahjustamisest teada pole antud.

Mulle ta meeldib, sest ta on värvikas! Ja pilkukõitev, kuigi suht väike. Ilmestab kenasti meie kohati tagasihoidliku välimusega putukafaunat.