Oluline on valida taimedele sobiv kasvukoht. Talveks pange orhideed kõige valgemale aknalauale või andke taimelambiga lisavalgust, et valget aega oleks kokku 10–12 tundi.