Vastab Kadrin Linna

Kui tahate hiliskevadel koduaias mõnda üksikut puud ümber vääristada, siis pole muretsemiseks põhjust. Sel puhul võite lõigata pookoksi enne pungade paisumist isegi märtsi lõpul. Pehme talve järel külmakindlatelt sortidelt lõigatud oksi lühemat aega säilitades on nende kvaliteet tunduvalt parem kui 4–5 kuud varem lõigatud okstel ning eeldus pooke kinnikasvamiseks seega ka parem.

Kodustes oludes pikaks ajaks päris soodsaid säilitustingimusi luua on võrdlemisi raske. Hoolikalt sisse pakitud oksad tõmbuvad närbudes kipra või hoolikamal niisutamisel võivad pungad koguni enneaegselt välja kasvada. Väikesel hulgal oksi saate lühikest aega hoida tavalises külmikus. Talvel kogutud oksi heitliku ilmaga väljas lume all hoida on üpris tülikas.

Pookoksi südatalvel lõigates peate teadma, et seda võib teha ainult sulailmaga. Kuna emapuu, millelt pookematerjali võtta soovite, asub kaugemal, võiksite aiaomanikuga kokku leppida, et ta teeb seda teie eest. Muidu on raske õiget hetke tabada.

Loodetavasti on need puud terved, saagikad, aga mitte liiga lopsaka kasvuga. Pookimiseks ei sobi väga tugeva kasvuga üheaastased oksad ja nn vesivõsud, samuti võra sisemised oksad. Kõige paremaid oksi saate võra välimisest osast keskmisel kõrgusel asuvatelt mitmeaastastelt okstelt. Lõigates võib kaasata jupikese vanemat osa. See aitab säilitada ülemise üheaastase osa värskust. Heal pookoksal on korralikult arenenud ja üsna tihedasti paiknevad pungad. Lõigatud oksad mähkige kergelt niisutatud paberisse, seejärel kilesse.

Väheste kogemustega harrastusaednik peaks kasutama pookimiseks ainult üheaastast oksa, mida on hea koore alla paigutada. Vilunud spetsialist võib hakkama saada ka kaheaastase oksa tarvitamisega, kuid see on eriteadmisi vajav töö.

Kindlasti tuleb lõigatud oksad tähistada sordinimega, välja arvatud erandjuhul, kui võtate paljundusmaterjali ainult ühelt puult. See on vajalik, kuna pookimisel tuleb panna õrnemaid sorte võra ülemistele põhiokstele.

Kui on vaja ühe puu võras kasvatada eri kasvutugevusega sorte, tuleb tugevama kasvuga sordid paigutada alumistele horisontaalsematele ja nõrgema kasvuga sordid ülemistele, püstakamatele, hoogsama kasvuga põhiokstele.

Tüvepikendusele asetatakse üsna tugeva kasvuga, kuid laiuva kasvuga sort.