Kasvukohaks tuleb tomatile valida valdavalt tuulte eest kaitstud päikesepoolne, võimaluse korral lõunakallakuga ala, mida on eelmisel aastal tugevasti sõnnikuga väetatud. Kui eelnevalt sõnnikut pandud ei ole, tuleb tomatimaad väetada kõdusõnniku või kompostiga, millele tuleks vajalikul hulgal lisada mineraalväetisi. Värsket sõnnikut tomat ei talu.