Näiteks on Saaremaal mõne kuu pärast lõppemas Virtu projekt, mille abil saavad eakad suhelda sotsiaalhoolekandega, perearstiga ja on ka oma saated - näiteks ravivõimlemine. Saarlased on Virtus osalemise omaks võtnud, paraku ilma välisrahastuseta see projekt eluvõimeline pole.

Suurbritannia tervishoiuministeeriumi poolt 2011. aastal läbi viidud uuringust selgus, et krooniliste haiguste ja sotsiaalhoolekande vajadustega patsientide puhul tähendab IT-alaste lahenduste kasutuselevõtt seda, et inimesed satuvad harvem haiglasse või erakorralise meditsiini osakonda, samuti vähenevad ravikulud ja suremus.