Vajalik ka erakindlustus

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile EL-i territooriumil, Euroopa majanduspiirkonnas ja Šveitsis viibides. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa hindades.

Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu tuleb alati lisaks teha ka erakindlustus. Eelnevat arvestades peaks haigla väljastama arve vaid omavastutustasude peale, mille omakorda saab esitada erakindlustusele.

Haigekassa hüvitab vaid riikliku süsteemiga liitunud raviasutustes tehtud kulutused, mitte eraarstiabi. Üldjuhul tasub eraraviasutustes tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest reisikindlustus – need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

Mis on vajaminev arstiabi?

Selle, kas tegu on vajamineva arstiabiga või mitte, määrab patsienti raviv arst. Üldreeglina tähendab vajaminev arstiabi teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist – see võib olla kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt, õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus jne. Loetelu, mis täpselt vajamineva arstiabi alla kuulub, ei ole.

Ainult üksikute teenuste osas on kokku lepitud, mida tuleb kindlasti lugeda vajaminevaks arstiabiks – need on hapniku- ja dialüüsiravi ning keemiaravi. Vajadus nende teenuste järele on tavaliselt teada juba enne teise liikmesriiki minemist, kuid nende teenusteta ei saakski reisida.

Selliste teenuste saamiseks peaks isik enne teise riiki suundumist mõne sealse haiglaga kokku leppima, et nimetatud raviasutuses saaks teenust patsiendile sobival ajal osutada.

Lisaks loetakse vajaminevaks arstiabiks tähtajalist sünnitamist, kuid seda siis, kui naine soovib teises liikmesriigis sünnitada perekondlikel põhjustel, nt abikaasa elab ja töötab teises riigis.

Jäta meelde!

• Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaardi saab tellida oma kodusele aadressile ja see on tasuta.
• Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada ravikindlustuse lõppemisel. Kui ravikindlustus ei kehti ja kaarti siiski kasutatakse, on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse seadusest ning võlaõigusseadusest õigus tekitatud kahju sisse nõuda.
• Tulenevalt EL-i seadusandlusest väljastab iga riik Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega on Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel teave eesti keeles.
• Euroopa ravikindlustuskaart kehtib kolm aastat, seda saab kasutada vaid koos isikuttõendava pildiga dokumendiga.
• Kui reisite väljapoole EL-i, tasub teha reisikindlustus. Haigekassa seda valdkonda ei reguleeri.
Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630.
Infot vajamineva ja plaanilise arstiabi kohta ning taotlusvormid leiate www.haigekassa.ee.

Evelin Koppel
Haigekassa avalike suhete osakonna juhataja
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid