Soome pensionäridele meeldib käia arsti juures ka Hispaanias. Lapsi viivad soome vanemad arsti juurde aga Bulgaariasse, Kreekasse ja Küprosele. Noored soomlased käivad enam arsti juures Saksamaal, Prantsusmaal ja Austrias.

Sügisest võivad ka eestlased hakata rohkem välismaal ravimas käima

Sügisest muutub euroliidu kodanike jaoks oluliselt lihtsamaks teise riiki ravile sõitmine ning  näiteks Eestis võib see kaasa tuua kallimad hinnad ja pikemad järjekorrad. Samal ajal saavad Eesti ravikindlustatud kodanikud sõita välismaale ravile ning nende ravikulud välismaal hüvitatakse Eesti haigekassa hindade järgi – kui ravi on välismaal kallim, peab patsient ise maksma puuduva osa.

Kui patsient leiab, et ravijärjekord on liiga pikk ning mujal Euroopa Liidu liikmesriigis saaks sama protseduuri oluliselt kiiremini, siis ta valib endale mugavaima ja sobivaima variandi.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Ivi Normet on varem meedias selgitanud, et enamikus euroliidu riikides on raviteenuste hinnad siiski kallimad kui Eestis. Samuti peab patsient arvestama, et esialgu tuleb kogu summa tasuda tal endal ning hüvitamisega on haigekassal aega sama kaua, kui oleks teenust tulnud oodata Eestis.

Eelnõu on kooskõlastusringil 

Sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastusele eelnõu, millega võetakse üle direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius.

Eelnõu loob alused Eestis ravikindlustatud isikutele riigisiseselt kindlaks määratud ulatuses hüvitise saamiseks teistes Euroopa Liidu liikmesriikides tarbitud tervishoiuteenuste, väljastatud retseptiravimite ja meditsiiniseadme kaardi alusel müüdud meditsiiniseadmete eest, samuti võimalused hüvitise saamise ja tervishoiuteenuste osutamise piiramiseks.

Lisaks laiendatakse tervishoiuteenuse osutamisel osalemise regulatsiooni apteegiteenuse osutamisele retseptiravimite väljastamisel ning meditsiiniseadmete müümisele meditsiiniseadme kaardi alusel.

Uus korraldus jõustub kõigis liikmesriikides 25. oktoobrist.