Kokku vaatlesid linnusõbrad enam kui 60 000 lindu vähemalt 58 liigist. Kõige arvukam liik oli taas rasvatihane, kes moodustas üle 24% vaadeldud lindude koguarvust. Sarnaselt eelmistele aastatele mahtusid esiviisikusse veel põld- ja koduvarblane, rohevint ja leevike.

Paljude vaatlejate tähelepanekute kohaselt soosisid ilmaolud lindude vaatlemist ja nii mõneski kohas nähti tavapärasest rohkem linde.

Põnevamatest liikidest kohati hallhaigrut, värbkakku, hallõgijat ja tänavust aasta lindu jäälindu.

Prognoositavalt mullusest enam kui kolmandiku võrra suurem osavõtt tõstab kogutud andmete väärtust ja edaspidi võib teha üha usaldusväärsemaid järeldusi meil talvitavate aialindude liigilise koosseisu ja arvukuse muutuste kohta. Linnuvaatluse populaarsuse kasvu ilmestab seegi, et esialgsetel andmetel osalesid pooled vaatlejad aialinnuvaatlusel esimest korda.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki aialinnuvaatlusel osalejaid ning tuletab meelde, et ootab vaatlustulemusi kuni 3. veebruarini. Neid saab sisestada aialinnuvaatluse kodulehel http://www.eoy.ee/talv/vaatlused/ või saata postiga koordinaatorile (Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005).

Talvist aialinnuvaatlust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Vaadeldud linnuliikide TOP 10 (lindude arvukus ja osatähtus %) 27.01 kl 8.00 seisuga

1. Rasvatihane 14569/24,3%
2. Põldvarblane 8821/14,7%
3. Rohevint 8039/13,4%
4. Koduvarblane 5011/8,4%
5. Leevike 2966/4,9%
6. Hallvares 2467/4,1%
7. Sinitihane 2322/3,9%
8. Hakk 1710/2,9%
9. Musträstas 1308/2,2%
10. Harakas 1287/2,1%