Emeriitprofessor Anne Luik oli enne katset seisukohal, et puid tuleks võimalikult vähe häirida – nii tekib neil oma elukeskkond ning puu taastab ja hoiab end ise vormis. „Kui vanal õunapuul on suur võra, siis on seal rohkem elupaiku lindude ja putukate jaoks,“ selgitas ta. „Elurikkus on väga oluline, sel juhul suudavad eri liigid aias tasakaalu säilitada.“

Professor Kadri Karp arvas aga, et inimene on juba õunapuude pookimisega, hiljem istutuskoha valiku ja võrakujundusega sekkunud väga tugevalt nende ellu ning nüüd tuleb neid puid ka edasi hooldada. „Lõigatud puude elujõud on parem, mullast omastatakse toiteelemente paremini, seda näitas ka suurem lämmastikusisaldus lehtedes,“ märkis ta.

Katsesse võeti kaheksa ‘Paide taliõuna’ ja ‘Liivi sibulõuna’ eakat puud.

Jaga
Kommentaarid