Seetõttu oleks hea leida sügisel üks päevake, mis okaspuudele pühendada. Pritsimine tasub ette võtta ka siis, kui puud näevad kenad välja. Okaspuid pritsitakse ka ennetavalt, sest seenhaiguste puhul tulebki kahjustaja tabada enne, kui kahjustuspilt inimesele juba silmaga nähtav on. Sageli on siis sekkuda juba hilja.