Kas jõutakse ka tervishoius tegeliku töörahu tagava kollektiivlepinguni, oleneb nüüd eelkõige tervise- ja tööministri Urmas Kruuse ja haigekassa otsustest. Haigekassa ja riigi 2015. aasta eelarves tuleb teha vajalikud muudatused ja minister Kruuse peab andma kirjaliku kinnituse, et kokkuleppele vastavalt koostatakse ka 2016. aasta eelarved.

„Meie tervishoid on palju aastaid püsinud ja üliefektiivselt toiminud ainult tänu arstide ja õdede ülekoormusega tööle ja kunstlikult madalal hoitud palgale,“ ütles arstide liidu president Andres Kork. Ta lisas, et Eesti valitsusele ei ole kahjuks inimesed ja nende tervis prioriteet, seda näitab ka tänane päev – nii arstide-õdede, haiglajuhtide kui patsientide jaoks olulise leppe allkirjastamisel ei pidanud tervise- ja tööminister Urmas Kruuse vajalikuks osaleda.

Samas ei oleläbirääkimiste põhiprobleem pelgalt tervishoiutöötajate palganumbrid, vaid tervishoiu jätkusuutmatu rahastamine, mida poliitikud ei taha ega julge muuta.