EAS on tehnoloogia arenduskeskusi (TAK) nimetanud enda kõige ambitsioonikamaks projektiks, mis on mõeldud suure tulevikupotentsiaaliga ettevõtetele ja teadlastele. TAK-ides arendatakse uusi tehnoloogiad nii toidu-, masina-, infotehnoloogia kui ka meditsiinitööstuses. Kaheksast TAK-ist kaks tegelevad otseselt meditsiinialaste tehnoloogiate väljatöötamisega, mille tulemusena võiksime Eestis näha vähiravimi valmimist ja veidike lihtsustatult öeldes ka ravimeid lüpsvat lehmakarja.
Edasi lugemiseks: