Täna allkirjastati Sotsiaalministeeriumis riikliku lepitaja juures tervishoiutöötajate kollektiivleping. Valituses eile heaks kiidetud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluga suurendatakse arsti, õe ja hooldaja miinimumbrutotunnipalka, mis on arsti puhul 9, õe puhul 5 ning hooldaja puhul 3 eurot tunnis.

Praegu kehtiva kollektiivlepingu järgi on arsti miinimum tunnitasu 8 eurot, õel 4,5 ja hooldustöötajal 2,6 eurot tunnis.