“Kaugeltki kõigil Eesti apteekritel pole soovi ja vahendeid tegeleda iseseisvalt ettevõtlusega ja oma apteeki pidada. Ka need apteekrid on oma tööle pühendunud professionaalid, kes tunnevad ennast puudutatuna sildistamisest, millega neid tembeldatakse suurapteekide müügimeesteks,” avas Terase kirja tausta.

EAÜ ei poolda apteekide sundvõõrandamist ja omandiõiguse ning ettevõtlusvabaduse põhjendamatut piiramist, mida propageeritakse maa-apteekide kaitsmise egiidi all. Ühenduse hinnangul seaks sundvõõrandamine küsimärgi alla nii Eesti apteegiteenuse kvaliteedi ja arengu kui ka Eesti investeerimiskeskkonna maine.

“Apteekide sundvõõrandamine ja sulgemine vähendaks apteegiteenuse kättesaadavust ning tooks tõenäoliselt kaasa ka kvaliteedilanguse ja hinnatõusu, sest sisuliselt kaoks turult vaba konkurents. Küsitav on ka ettepaneku tegijate soov ja finantsvõimekus uute teenuste arendamiseks, mille osas on Eesti edumeelsematest EL liikmesriikidest 15-20 aastat ajast maas. Eestit on seni tuntud liberaalse turumajanduse ja atraktiivse investeerimiskeskkonnana, mis saaks tuntava hoobi, kui väikeproviisorid oma äri kindlustamiseks soovitud seadusemuudatuse välja võitlevad,” prognoosis Terase.

Eestis tegutseb praegu üle 500 apteegi ja üle 1300 proviisori. Nendest suurem osa töötab apteegiketti kuuluvas apteegis, mis ei kahanda proviisori professionaalsust ja usaldusväärsust. Proviisorite Koja poolt läbiviidud küsitluse kohaselt on avaldanud vaid 175 proviisorit või proviisoriks õppijat soovi ise tulevikus apteeki pidada, seejuures pole teada nende inimeste ettevõtlus- ja töökogemus ning majanduslikud võimalused.

Eesti Apteekide Ühendus on apteeke ja farmaatsiaalase kõrgharidusega inimesi ühendav mittetulundusühing. Ühendus kaitseb apteekide ja nende töötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning seisab apteegiteenuse kõrge kvaliteedi eest. Ühendusse kuulub 272 apteeki.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid