Metsakuklaste kui kaitsealuse liigi ümberasustamine peab toimuma keskkonnaametist saadud loa alusel ja vastavalt vabariigi valitsuse 2004. aasta 15. juuli määrusele nr 248 (RT I 2004, 58, 412) ja 2009. aasta 19. jaanuari määrusele nr 13 (RT I 2009, 7, 48).

Ümber asustades pidage silmas:

1. Pesi tuleks siirata varakevadel märtsis-aprillis.

2. Parim aeg on siis, kui ka varuisendid ja emad kogunevad end pesa pinnale soojendama – siis katavad sipelgad pesa 2–3 cm paksuse kihina.

3. Ajage sipelgad koos pesamaterjaliga pesa pinnalt kaanega tünni või kasti.

4. Ülejäänud kuhila pange järgmisesse kasti või kotti.

5. Muld ja liiv kuhila alt (seal on käigud emade ja varusipelgatega) pakkige eraldi kastidesse.

6. Laduge kogu see kupatus auto järelkärule ja asustage vähemalt 500 meetri kaugusele. Mida kaugemale, seda parem!

7. Uues kohas valmistage kuivadest kuuse- ja männiokstest pisike püramiid. Sobitage see pinnasele metsa lõuna- või kaguserva või päikesepaistelisele häiluservale kuuse alla, kus rohi ei kasva.

8. Kõigepealt kallake okstest püramiidile mineraalne osa, sellele orgaaniline ja lõpetuseks emad jt sipelgad.

9. Kuhilat võib ilusamaks siluda. Pesa korrastamine ja sisetööd jätta sipelgate hooleks.

Pesi saab siirata ka suvel. Kuid siis tuleb hoolikamalt ja sügavamalt kaevata. Töö on raskem ja vähem tõhus, eriti kui pesa asub puu jalamil või ümber kännu. Sipelgaid on juurte vahelt raske kätte saada.

Teiste sipelgaliikide (nt murelased ja rautsikud) pesade ümberasustamine on lihtsam, sest pole vaja eristada kuhila ja talvituskambrite materjali.

4 nõuannet siirdamiseks:

1. Siirdamisel katsuge jõuda kuhila all emakäikudeni, et ka kõik emad saaks uude kohta küüditatud.

2. Vundamendi äärde kaevatud auku võib kallata kuivkäimla kääriva sisu (on mõjusam, kui kääritis lehkab ammoniaagi järele). Siis ajage auk kinni. Repellentideks sobivad ka tubakatolm, hakitud seller, petersell, tomati- ja kartulipealsed ning muud tugevasti lõhnavad, endalegi ebameeldivad ained.

3. Kuklasepesa tuleks siirdada okaspuumetsa, mida lähiaastakümnetel maha ei võeta. Soovitatav on kuklased ümber asustada hoiumetsa või looduskaitsealale.

4. Uues kohas ei tohiks olla konkureerivaid sipelgaliike, sest siis läheb eri liikide vahel sõjaks ja siiratav liik hukkub. Sama liik sõda ei põhjusta, kuid uus pesa pange looduslikest pesadest ikka eemale.