Proviisor on farmaatsiaalase haridusega proviisoriõppe õppekava läbinud isik ehk ülikooli lõpetanud teaduskraadiga erialaspetsialist.

Farmatseut on farmaatsiaalase haridusega kutsekeskharidusõppe või rakenduskõrgharidusõppe õppekava läbinud isik ehk meditsiinikooli või tervisekõrgkooli lõpetanud erialaspetsialist.

Apteeker aga apteegis töötav erialaspetsialist (nii proviisor kui farmatseut).