Olmejäätmete põletamine kodustes küttekolletes on väga lühinägelik käitumine, sest enamik kaasaegseid materjale kodus põletamiseks ei sobi. Selliseid olmejäätmeid nagu vanad riided, mähkmed või plastist mänguasjad tekib majapidamistes sageli, ning kiireim viis prügist vabanemiseks tundubki vanad esemed kütteperioodil ahju visata. 
Prügi põletamine taandub müütidele – kui vanasti põletati prügi ahjus, siis järelikult võib seda teha ka nüüd. Jäätmete põletamine koduahjus tekitab agressiivseid heitgaase ja seega kütteseadme üksikute osade korrosiooni. 
Kahjustuste suured saneerimiskulud ületavad kaugelt kokkuhoitud käitluskulusid. Kuna põlemisjäägid moodustavad ahju ja korstna siseseintele paakunud kihi, on ka hoolduskulud suuremad – korstnapühkija võtab seda arvesse.
Edasi lugemiseks: