Üks võimalikke muru definitsioone Sulev Nurme ja Nele Nuti koostatud “Pargiterminite seletussõnaraamatust” ütleb: “Muru on põhiliselt mitmeaastaste mesofüütsete (keskmise niiskusnõudlikkusega) madalakasvuliste kõrreliste tihe kooslus, mida hoitakse korrapärase niitmisega ühtlaselt madalana.” Seda mõiste seletust hooletult lugedes jääb mulje, et ristikul pole murus tõesti kohta, kuid õnneks jätab sõna “peamiselt” väikese augu ka sellele sümpaatsele taimele.

Valge ristiku kohta on nii palju, mida me enne selle artikli lugemist ei teadnud. Peale seda saab aga igaüks ise otsustada, kas ta soovib seda taime oma aeda või mitte!