Lisaks kevadisele lõikusele on viljapuid üha rohkem hakatud täiendavalt lõikama ka suvel. Kui kevadtalvine lõikus ergutab oksakasvu, siis suvine (eriti just kevadsuvine) kahandab puu jõu- ja toitainevarusid ning piirab sellega edasist võrsete teket ja kasvu. Just kevadist (kevadtalvist) ja suvist lõikust üheskoos kasutades saab puude viljakandvust ühtlustada.