Kerg- ehk fiboplokkidest vundament

Kergplokkidest vundament paigaldatakse juhul, kui aluspind on piisavalt tugev ja stabiilne. Samuti siis, kui stabiilne aluspind asub suhteliselt pinna lähedal (kuni 0,4 m) . Kergplokkidest vundament on ka soodsaim lahendus.

Terrassi vundamendi hind mõjutab oluliselt kogu terrassi hinda. Kergplokkide puhul on kaevetööde maht oluliselt väiksem, kuid põhilise eelise annab tööde teostamise kiirus, kuna valmis plokke on mugav paigaldada ja sobivasse mõõtu lõigata. Vähetähtis pole ka see, et fiboploki külge on hea, kasutades ehitusnurki ja kergploki kruve, kinnitada terrassi karkass. Unustada ei tohiks seejuures, et puitu ei tohi paigaldada otsesesse vundamendiga kontakti. Tuleb kasutada kas plastist ehituskiile või panna vahele tükk ruberoidi.