Munemiskohaks on õis

Mitmetoidulise kahjurina tuntud kõrvkärsaka vastsed toituvad pinnases taimede juurtel, õielõikajad seevastu närivad õiepungadesse auke ja munevad õie põhja ühe muna. Nad on välja kujundanud tiheda seose peremeestaimega, mis väljendub näiteks kärsaku sobivas pikkuses.