Kirjeldatud olukord on Eestis küllaltki levinud ning ülekasvanud ja koledaks või raskelt hooldatavaks muutunud vormi- kui ka vabakasvulisi kontpuuhekke- ja põõsagruppe kohtab meil päris tihti.