Hoovide korrastamised ja kuivanud okste põletamine on hetkel väga hoos.

Tule tegemisega aga kaasneb oht, et vajalike ohutusnõudete mittejälgimisel või juhtuda soovimatu õnnetus - tulekahju.

Vaata videot, milles Saku vabatahtlikud päästjad räägivad ja näitavad, kuidas teha koduaias lõket nii, et tulekahju ohtu ei tekiks.