Viljapuu-tüvevähk

Haigus esineb tüvel, suurematel okstel ja võraharude hargnemise kohtades. Haigel kohal on märgata eri kujuga puhetunud servadega haavandid ja pahad.