Vihmapeenar on vaste ingliskeelsele väljendile “rain garden”, mis on vihmavee kogumiseks loodud taimestatud ala. Üha enam osatakse nende vajalikkust hinnata just linnades, kus vett imavate pindade osatähtsus on järjest vähenenud. Nimelt hooned ja asfaltkattega alad ei lase vett pinnasesse imbuda, kuid vett vastuvõtvate torustiksüsteemide mahutavus on piiratud. Kui väikese saju korral saavad torud kenasti hakkama, siis suure veehulgaga need sageli enam toime ei tule ning tekib uputus.