Kindlustaja sõnul aitab kodukindlustus end ja oma peret ohtude eest kaitsta ja õnneks on inimesed sellest ka üha teadlikumaks muutunud.

Vähem aga ollakse paraku teadlikud sellest, kuidas tuleks käituda, kui tõesti häda käes. Just paanikahoos tehtud otsused võivad oluliselt mõjutada õnnetuse tagajärjel tekkinud kahjude suurust ja ka hilisemat hüvitist.

Kahjuksitlejad on kokku pannud abistavad nõuanded, mis aitavad võimalikult kiiresti taastada õnnetuse-eelse olukorra.

Kontrollige, et poleks ohtu inimestele ja päästke, mis võimalik

Kuigi kindlustusega peaks kontakteeruma esimesel võimalusel, peab iga õnnetuse puhul tegutsema vastavalt olukorrale. Näiteks veekahju puhul tuleb lisaks vee sulgemisele mõelda ka sellele, et juba laiali valgunud vesi ei pääseks kahjustama naabrite vara või tekitaks lisakahju sinu enda kodus.

Võimalusel alustage kohe koristus- ja kuivatustöödega ja kaitske oma vara edasiste võimalike kahjude eest.

Tulekahju korral aga pidage meeles, et kõige olulisem on inimelu – seda kaotust ei suuda korvata ükski kindlustusliik. Seega esmajärjekorras evakueerige vajadusel inimesed või andke kannatanu(te)le esmaabi, teavitage päästeametit ja alles siis asuge põlengut esmaste kustutusvahenditega kustutama.

Vaadake üle kahjustused

Soovist õnnetuse-eelne olukord kodus kiiresti taastada, käitutakse tihti rutakalt. Sellest tingituna võivad olulised detailid jääda kahe silma vahele või ei osata neid õigel hetkel sootuks üldse märgata.

Teisalt võivad näiteks veest tulenevad kahjustused ilmneda veidi hiljem, kui punduma hakkab parkett või seinast kooruma värv. Seega on oluline aru saada õnnetusjuhtumi suurusest ja hoida kahjukoht muutumatuna senikaua, kuni kindlustus on andnud selleks omapoolse nõusoleku.

Teavitage kindlustusfirmat

Oma tuba, oma luba – kuid mitte alati. Kodus võime juba puhtalt instinktist asuda segadust likvideerima, kuid enne tuleks kindlustusfirmat teavitada ja järgida hoopis nendepoolseid juhiseid.

Kui koristustöödega ei kannata tõesti oodata, jäädvusta olukord näiteks telefoniga fotole.

Sagedamini esinev probleem on see, et kahjustada saanud asjad ja esemed visatakse ära ning hiljem soovitakse hüvitist. Oluline on säilitada kõik, mis varast alles jäi, olgu need ükskõik kui kehvas seisus.

Mida rohkem tõendeid, seda lihtsam on kindlustusel kahju suurust hinnata ja asuda seda hüvitama.